PODRŠKA

+387 66 026 060

estranac@sps.gov.ba


informacije

POČEO SA RADOM ONLINE SISTEM ZA PRIJAVU BORAVKA STRANACA U BiH – E STRANAC

12.06.2018. Sistem za online registraciju boravka stranaca u Bosni i Hercegovini počeo je sa radom 12. juna 2018. godine. Ovaj sistem namjenjen je za korištenje svim pravnim i fizičkim osobama u Bosni i Hercegovini koje pružaju usluge smještaja strancima koji borave u BiH. Istovremeno, podsjećamo sve pravne i fizičke osobe koje pružaju ovakve vrste usluga da su, prema odredbama Zakona o strancima, dužne izvršiti prijavu boravka stranaca Službi za poslove sa strancima. Zakon istovremeno propisuje i sankcije za neprovođenje ove obaveze, kako za pružaoce usluga smještaja, tako i za strance koji su boravili u BiH. Ovu zakonsku obavezu, zahvaljujući novoupostavljenom online sistemu, sva pravna i fizička lica sada mogu izvršiti na veoma jednostavan i efikasan način. Ujedno, korištenje ovog sistema osigurava i značajnu uštedu sredstava, ali i vremena za obveznike zakona. Online sistem u svojoj osnovi podijeljen je na dva dijela. Jedan dio koji se koristi u Službi za poslove sa stancima (eStranac SPS) i drugi dio koji koriste pravna i fizička lica koja pružaju usluge smještaja (eStranac). Pristup sistemu za online registraciju boravka stranaca u Bosni i Hercegovini u smještajnim kapacitetima, tj. pravnim i fizičkim licima koji pružaju usluge smještaja strancima, imaju administrator sistema i zaposleni u smještajnom kapacitetu, nakon što izvrše potrebnu registraciju. Sistemu se pristupa putem domene www.estranac.ba. Sistem za online prijavu boravka stranaca razvijen je u sklopu projekta „Podrška efikasnom upravljanju migracijama i granicom u BiH”, koji je finansiran sredstvima vlade Švicarske Konfederacije, a realiziran u saradnji Ministarstva sigurnosti/bezbjednosti BiH, Službe za poslove za strancima, te Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC iz Sarajeva). Sistem za online prijavu boravka stranaca u velikoj mjeri će unaprijediti kapacitete Službe za poslove sa strancima, koja je stvarno nadležni organ za provođenje Zakona o strancima BiH, u domenu kontrole prijave boravka stranaca, kako onih koji koriste usluge smještaja koje pružaju pravna ili fizička lica, tako i onih stranaca koji ne koriste takve usuge prilikom kratkotrajnog boravka u Bosni i Hercegovini. Sistem e-stranac unaprijedit će sigurnosni aspekt prijave boravka stranaca, ali i poslužiti za daljnji razvoj turističkog sektora, te rast naplate javnih prihoda.

< Nazad