Česta pitanja

Šta je estranac?

add
Estranac je sistem za online prijavu boravka stranaca u Bosni i Hercegovini

Šta je svrha sistema estranac ?

add
Svrha sistema je da olakša prijavu boravka stranih državljana u BiH i da poboljša evidenciju boravka stranih državljana.

Ko može koristiti sistem estranac?

add
Pravna i fizička lica koja pružaju usluge smještaja stranim državljanima.

Kako se dobija pristup sistemu?

add
Pristup sistemu se dobija u terenskim uredima Službe za poslove sa strancima.

Ko pruža tehničku podršku korisnicima sistema?

add
Podršku korisnicima sistema pruža Služba za poslove sa strancima.

Ko kontroliše sistem estranac?

add
Sistem kontroliše upravna organizacija Ministarstva sigurnosti/bezbjednosti BiH - Služba za poslove sa strancima.

< Nazad